SHELL-KOMENNOT

Linuxin shell-komentoja on olemassa suuri määrä, mutta tässä käymme lyhyesti lävitse muutaman käyttöä helpottavan peruskomennon. Esimerkeissä olevista riveistä kirjoitetaan vain komento, alkuosaa ‘user@tiku:~/’ ei tarvitse kirjoittaa.

TIEDOSTOJÄRJESTELMÄ

Kansion vaihtaminen: cd polku

esimerkki kansioon siirtymiseen:

user@tiku~$ cd public_html
user@tiku:~/public_html$

ja kansiosta ylemmälle tasolle:

user@tiku:~/public_html$ cd ..
user@tiku:~/

Tiedostolistaus: ls [optiot] [polku]

Esimerkki tiedostojen ja niiden kaikkien tietojen näyttämisestä:

user@tiku:~/kansio/ls -la
total 12
drwxrwxr-x 2 user user 4096 Apr 5 10:13 .
drwxr-xr-x 54 user user 4096 Apr 5 10:13 ..
-rw-rw-r-- 1 user user 6 Apr 5 10:13 tiedosto.txt

Tiedostojen ja kansioiden siirtäminen: mv [lähde] [kohde]

Esimerkki tiedoston siirtämisestä toiseen kansioon:

user@tiku:~/kansio/mv tiedosto.txt ~/kansio2/

Esimerkki kansion siirtämisestä toiseen kansioon (kaikki kansiossa olevat alakansiot ja tiedostot siirtyvät samalla):

user@tiku:~/mv kansio ~/kansio2/

Tiedostojen tai kansioiden poistaminen: rm [optiot] [kohde]

Esimerkki tiedoston poistamisesta:

user@tiku:~/kansio/rm tiedosto.txt

Esimerkki kansion poistamisesta:

user@tiku:~/rm kansio

Huomioi, että poistaminen on peruuttamaton toimenpide.

Uuden kansion luominen mkdir [kansio]

Esimerkki uuden kansion luomisesta:

user@tiku:~/mkdir kansio

Tekstitiedoston sisällön näyttäminen: cat [tiedosto] 

user@tiku:~/kansio/cat tiedosto.txt

Sivu kerrallaan:

user@tiku:~/kansio/cat tiedosto.txt|more

Vieritys ylös ja alas nuolinäppäimillä:

user@tiku:~/kansio/cat tiedosto.txt|less

Vastaavasti voidaan myös käyttää:

user@tiku:~/kansio/less tiedosto.txt

tai

user@tiku:~/kansio/more tiedosto.txt

Tiedostotyypin tarkistus: file [tiedosto]

Esimerkki tiedostotyypin tarkistamisesta:

user@tiku:~$ file Kuva.psd
Kuva.psd: Adobe Photoshop Image, 1134 x 661, CMYK, 4x 8-bit channels

Teksitiedoston muokkaaminen tai uuden tekstitiedoston luominen: nano [tiedosto]

Esimerkki tekstitiedoston muokkaamisesta:

user@tiku:~/kansio/nano tiedosto.txt

Nanolla voi kirjoittaa tekstiä kuten millä tahansa graafisen käyttöliittymän ohjelmalla. Peruskomennot:

Haku: Ctrl – w

Tallentaminen: Ctrl – o

Lopetus: Crtl – x

Taustaohjelmien ajaminen: screen [optiot]

Esimerkki taustaohjelman irssi aloittamaisesta:

user@tiku:~/screen irssi

    Uuden ikkunan luominen: Ctrl – a – c (Control-nappi pohjassa painetaan ensin a ja sitten c kirjainta)
    Ikkunoiden välillä selaaminen: Ctrl – a – a
    Taustaohjelmasta poistuminen: Ctrl – a – d

Esimerkki taustaohjelmaan palaamiseen:

user@tiku:~/mv screen -r

Ohjeet palvelimella

Kaikista edellämainituista ja muista palvelimella olevista komennoista saat lisätietoa ja käyttöohjeita man-komennolla.

Esimerkki käyttöohjeen hakemiseen:

user@tiku:~/man screen